27

November

Bilim söyleşileri Matematiksel Sorgulama ve Doğa

Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey

TÜBİTAK Bilim Şöyleşileri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi  Matematik Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey Matematiksel Sorgulama ve Doğa başlıklı söyleşisini gerçekleştiriyor.