Doğa Bilimleri Atölyesi

* Doğa Bilimleri Atölyesi içerisinde; ekoloji, fizik, kimya, ve insan biyolojisi alt dallarını barındırmaktadır. 

* Ekoloji atölyeleri; canlılara ve canlıların doğayla olan ilişkisine odaklanır. Öğrenciler mikroskop altında bitkiler, mantar ve hayvanlar âleminden çeşitli canlıları inceler ve eğlenceli etkinliklerle öğrendiklerini ürüne dönüştürürler. Örneğin bu atölyelerde; tohumlar, çiçekler, mantarlar, kuşlar, böcekler, doğadaki döngüler, kayaçlar ve permakültür gibi kavramlar incelenmektedir. Ayrıca, belirli günlerde doğa gözlemleri ve doğa gezileri yapılmaktadır

* Fizik atölyeleri; öğrencilerin deneyler yaparak içinde bulunduğumuz evrenin işleyişi hakkında fikir yürütmesini ve her gün çevrelerinde gördükleri olayların nedenini sorgulamasını hedeflemektedir. Örnek olarak bu atölyelerde; kuvvet, enerji, hareket, dalgalar, optik, elektrik ve manyetizma alanlarına ait deneyler yapılmaktadır. 

* Kimya atölyeleri; öğrencilerin madde ve maddenin özelliklerini çeşitli deneyler aracılığıyla keşfetmesini hedefler. Örnek olarak bu atölyelerde; maddenin özellikleri, atom, molekül, kristaller, kimyasal tepkimeler ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Bunun yanında öğrenciler parfüm, diş macunu, krem atölyelerine katılarak kendi ürünlerini yaparlar. 

* İnsan biyolojisi atölyeleri; insan fizyolojisi ve insan anatomisine odaklanmaktadır. Örnek olarak bu atölyelerde; hücreler, dokular, organlar, endokrin sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, genetik, duyu organları, tıp teknolojileri gibi gözlem ve etkinlik merkezli eğitimler verilmektedir.

 

Atölye Temaları

Doğadaki İşleyiş

Batma-Yüzme Olayı

Basıncın Etkileri

Atomlar Ve Moleküller

Canlıların Birbirleriyle İlişkileri

Kuvvet- Enerji İlişkisi

Evimizdeki Kimya

Vücudumuzu Tanıyalım

Doğa Gözlemleri

Yönünü Bulma

Eczacılık

Bakterileri Tanıyalım

Atölye Temaları

Paleontoloji Bilimi

Batma-Yüzme Olayı

Kuvvet- Enerji İlişkisi

Işık ve Optik

Hareket

Doğadaki Sistemler

Doğal Olaylar

Evimizdeki Kimya

Eczacılık

Atomlar ve Moleküller

Yazılım

Kodlama

Atölye Temaları

Permakültür

Taşlar ve Kayaçlar

Doğa Tasarımları

Böceklerin Yapısı

Tıp Teknolojileri

Hareket

Kuvvet- Enerji İlişkisi

Optik

Elektrik ve Manyetizma

Vücudumuzdaki Sistemler

Evimizdeki Kimya

Eczacılık

Atomlar ve Moleküller

Hücre

Kalıtım

Bilim Üsküdar’dan Haberiniz Olsun

Bilim Üsküdar